Show menu

MPIK Strokovnjak

Dodatne informacije:
Lokacija in prostori izvedbe MPIK podjetniške šole
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19
Lokacija MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19
Lokacija MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19

Podjetniška šola poteka v sklopu projekta SIO RRA Koroška 2018-19Dogodke sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Izvajanje aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) podpirajo tudi občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec.