Show menu

MPIK Strokovnjak

Dodatne informacije:


Lokacija in prostori izvedbe MPIK podjetniške šole

MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19
MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19
Lokacija MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19
Lokacija MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19

Podjetniška šola poteka v okviru projekta »SIO RRA Koroška 2020-22«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.