Show menu

MPIK Strokovnjak

Tine Hamler
Aventa Plus d.o.o.

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Komuniciranje, pogajanja, predstavitve
IKT, digitalizacija, e-poslovanje
Leon Magdalenc
Nastop plus d.o.o.

Področja:
Komuniciranje, pogajanja, predstavitve
Trženje in prodaja
Ekipa in zaposleni

David Valič
PC Slovenj Gradec d.o.o.

Področja:
Splošno podjetniško svetovanje
Pravni vidiki poslovanja


Polona Kisovec
Polona Kisovec s.p.

Področja:
Trženje in prodaja
Suzana Filipančič
Financom d.o.o.

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Ekipa in zaposleni
Splošno podjetniško svetovanje
Boris Pfeifer
Boris Pfeifer s.p.

Področja:
Poslovne funkcije in procesi
Tuji trgi in internacionalizacija


Vanja Čas
Vanja Čas s.p.

Področja:
Trženje in prodaja
Celostna grafična podoba


Marjan Libnik
Marjan Libnik s.p.

Področja:
Pridobivanje finančnih virov
Poslovno načrtovanje


MPIK mentorji in svetovalci
Veronika Zupanc
PC Slovenj Gradec d.o.o.

Področja:
Splošno podjetniško svetovanje


Benjamin Koren
Benjamin Koren s.p.

Področja:
Razvoj produkta in uporabniška izkušnja
Celostna grafična podoba

Vesna Jurjec Žvikart
Tomaž Žvikart s.p.

Področja:
Celostna grafična podobaSimon Pogorelčnik
Simon Pogorelčnik s.p.

Področja:
IKT, digitalizacija, e-poslovanje


MPIK mentorji in svetovalci
Peter Merc
Peter Merc s.p.

Področja:
IKT, digitalizacija, e-poslovanje
Pravni vidiki poslovanja
Pridobivanje finančnih virov
Antonija Ločičnik
Loris d.o.o.

Področja:
Finance, računovodstvo in davki
Pridobivanje finančnih virov

Ana Kugovnik 
NG Bauer d.o.o.

Področja:
Trženje in prodajaRado Furman
Rado Furman s.p.

Področja:
Poslovno načrtovanje
Pridobivanje finančnih virov
Splošno podjetniško svetovanje
Jana Galič
Jana Galič s.p.

Področja:
Finance, računovodstvo in davkiAlenka Gruden
Alenka Gruden s.p.

Področja:
Projektno vodenje
Marija Babnik
Tempus Babnik d.o.o.

Področja:
Pridobivanje finančnih virov
Splošno podjetniško svetovanje


Irena Oblak
Tempus Babnik d.o.o.

Področja:
Finance, računovodstvo in davki