Show menu

MPIK Strokovnjak

Tine Hamler
Aventa Plus

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Razvoj in dizajn produkta
IKT
Tuji trgi in internacionalizacija
Irena Linasi Rogač
TIM Valores

Področja:
Pridobivanje finančnih virov
Poslovni načrti in programi
Računovodstvo in davki
Sploš. podjetniško svetovanje
Borut Jeglič
Borut Jeglič s.p.

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Poslovni načrti in programi
Poslo. fun., procesi in vodenje

Alija Keranovič
Ambrozija

Področja:
Zaščita intelektualne lastnine
Poslo. fun., procesi in vodenje
Razvoj poslovne ideje/modela

MPIK svetovalci in mentorji
Leon Magdalenc
Nastop plus

Področja:
Nastopanje, pitchi, pogajanja
Marketing in prodaja


David Valič
PC Slovenj Gradec

Področja:
Sploš. podjetniško svetovanje
Pravo
Razpisi in priprava projektov
Pridobivanje finančnih virov
Savinka Geratič
Nieros Metal

Področja:
Tuji trgi in internacionalizacija
Poslo. fun., procesi in vodenje
Pridobivanje finančnih virov
Marketing in prodaja
Polona Kisovec
121 Marketing

Področja:
Marketing in prodajaMPIK svetovalci in mentorji
Andreja Tarkuš
A.L.P. Peca

Področja:
Sploš. podjetniško svetovanje
Kadri in delovno pravo


Suzana Filipančič
Grammer Automotive

Področja:
Tuji trgi in internacionalizacija
Poslovni načrti in programi
Marketing in prodaja 
Razvoj poslovne ideje/modela
Boris Pfeifer
Pfeifer s.p.

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Zaščita intelektualne lastnine


Hinko Kašnik
Pristar

Področja:
Računovodstvo in davki
Sploš. podjetniško svetovanje
Marketing in prodaja 
Razvoj poslovne ideje/modela
MPIK svetovalci in mentorji
Viktorija Barbič
A.L.P. Peca

Področja:
Kadri in delovno pravo
Razpisi in priprava projektov
Poslovni načrti in programi
Razvoj poslovne ideje/modela
Veronika Zupanc
PC Slovenj Gradec

Področja:
Sploš. podjetniško svetovanje
Razvoj poslovne ideje/modela


Jure Verhovnik
IRP (Tovarna podjemov)

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Razvoj in dizajn produkta
Poslovni načrti in programi
Razpisi in priprava projektov
Eva Štraser
Bokri

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Razvoj in dizajn produkta
Tuji trgi in internacionalizacija
Poslo. fun., procesi in vodenje
MPIK svetovalci in mentorji
Maja Wasa
Kloster Kitchen

Področja:
Tuji trgi in internacionalizacija
Marketing in prodaja


Tanja Verhovnik
Verus

Področja:
Marketing in prodaja 
Razpisi in priprava projektov
Razvoj in dizajn produkta
Nastopanje, pitchi, pogajanja
Barbara Polutnik Brusnik
Status izobraževanje

Področja:
Nastopanje, pitchi, pogajanja
Upravljanje časa
Poslovni bonton
Usklajeva. družine in podjetja
Katja Vravnik
samozaposlena v kulturi

Področja:
Grafično oblikovanje - CGP
Teambuilding


MPIK svetovalci in mentorji
Benjamin Koren
Stolp

Področja:
Grafično oblikovanje - CGP
Razvoj in dizajn produkta
Sploš. podjetniško svetovanje

Valerija Štolcer
Sthoolzer

Področja:
Pridobivanje finančnih virov
Poslo. fun., procesi in vodenje
Razvoj poslovne ideje/modela
Razvoj in dizajn produkta
Vesna Jurjec Žvikart
Via Irida

Področja:
Razvoj in dizajn produkta
Grafično oblikovanje - CGP
Razvoj poslovne ideje/modela

Tomaž Žvikart
Via Irida

Področja:
Poslo. fun., procesi in vodenjeMPIK svetovalci in mentorji
Marjan Libnik
Marfis team

Področja:
Razpisi in priprava projektov
Pridobivanje finančnih virov
Poslovni načrti in programi
Sploš. podjetniško svetovanje
Eva Langeršek
Kadrovske storitve

Področja:
Pravo
Kadri in delovno pravo


Miran Breznik
Export support

Področja:
Tuji trgi in internacionalizacijaTina Grilc
Tina Grilc s.p.

Področja:
Marketing in prodaja 
Razvoj poslovne ideje/modela


Aleš Brumnik
IN SE RT

Področja:
IKTDomen Kert
Domen Kert s.p.

Področja:
Marketing in prodaja 
Razvoj poslovne ideje/modela
Razvoj in dizajn produkta
Tuji trgi in internacionalizacija
Vanja Čas
Vanja Čas s.p.

Področja:
Marketing in prodaja Matic Breznik
Matic Breznik s.p.

Področja:
Razvoj poslovne ideje/modela
Marketing in prodaja 
Nastopanje, pitchi, pogajanja
Sploš. podjetniško svetovanje
Peter Merc
Peter Merc s.p.

Področja:
Blockchain / IKT
Pravno svetovanje
Razvoj poslovne ideje/modela
Zaščita intelektualne lastnine