Show menu

Člani

PROMARO, geomehanika in projektiranje, d.o.o.
Dobja vas 188B, 2390 Ravne na Koroškem
+386 (0)31 308 872
dr. Matej Rozman

Opis dejavnosti

Podjetje Promaro d.o.o. nudi širok nabor storitev od geološko‐geotehničnih raziskav, tehničnega projektiranja in svetovanja, izdelave meritev za kontrolo kakovosti pri gradnji in opravljanje geotehničnega in geomehanskega nadzora, izdelave statičnih preračunov in izdelava projektov energetskih sanacij stavb.