Show menu

Člani

MPTC, Metalurško Procesno in Tehnološko Svetovanje d.o.o.
Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem
+386 (0)51 339 306
Rok Barbič

Opis dejavnosti

MPTC d.o.o. deluje na področju metalurgije oz. kovinsko predelovalne industrije.
Podjetje se ukvarja s svetovanjem na področju izbire, izdelave, obdelave in predelave zlitin na osnovi Fe in tistimi na osnovi Niklja, s poudarkom na področju specialne metalurgije.
Znanje in izkušnje s področja metalurških procesov in tehnologij nudijo širšemu krogu družb, katerih osnovna dejavnost je s področja predelave kovin.