Show menu

Člani

E&J CONSULTING, računovodstvo in storitve, d.o.o.
Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd
+386 (0)31 723 205
Ema Vertačnik

Opis dejavnosti

Glavna dejavnost podjetja je izvajanje notranjega revidiranja, predvsem proračunskih porabnikov, ki so v skladu z Zakonom o javnih financah dolžni zagotoviti revizijo svojega poslovanja. Poleg tega podjetje izvaja tudi storitve s področja računovodstva, davčnega in finančnega svetovanja.