Show menu

Vavčerji za podjetja so ponovno odprti!

24. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad je ponovno odprl vavčerje za različne poslovne dejavnosti. Pridobite lahko do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer. Oddaja vloge je enostavna, obravnava vavčerjev pa hitra.

Prijavijo se lahko podjetja, ki so organizirana kot s.p., d.o.o. ali zadruga in imajo v času trajanja projekta (to je do oddaje zahtevka) najmanj enega zaposlenega.

MPIK kot inkubator oz. subjekt inovativnega okolja (SIO) ima pomembno vlogo pri vavčerju za prototipiranje.  Pred oddajo vloge mora namreč prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt. SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št.1), ki je obvezna priloga vloge. 

Če vavčer za prototipiranje ocenjujete kot primeren za vas, nas lahko kontaktirate na info@rra-koroska.si oz. na 059 085 190 (Jure Knez). Dogovorili se bomo za uvodni diagnostični intervju.


Objavljeni so sicer še naslednji vavčerji:
 • VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti
 • VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke
 • VAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • VAV-8 - Vavčer za digitalni marketing
 • VAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost
 • VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
 • VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva
Za več informacij glede teh vavčerjev se obrnite na SPOT svetovanje Koroška: 064 277 968 in spot.koroska@gmail.com

Predstavitev vavčerjev na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi