Show menu

Zagotovi svojemu poslu rast s 75.000 EUR konvertibilnega posojila

13. 8. 2020
SK75 je konvertibilno posojilo v višini 75.000 evrov s 3-letnim moratorijem odplačevanja glavnice in s fiksno 4% obrestno mero na letni ravni. Črpanje posojila poteka v treh tranšah po 25.000 evrov. Pomembna novost letošnjega jesenskega razpisa je znižanje minimalne starosti podjetij, ki se lahko potegujejo za posojilo, saj je spodnja meja znižana z enega leta na 6 mesecev, največja dovoljena starost podjetij ob prijavi ostaja 5 let.

Čaka te tudi bogata vsebinska podpora

Ne zgolj denar, prejemnike posojil čaka tudi izjemno bogat program vsebinske podpore Startup Plus Program v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. 

S predselekcijo do več možnosti za uspeh na razpisu

Do 2. oktobra 2020 so odprte prijave na razpis za SK75, 9. septembra je rok za prijavo v predselekcijski postopek, ki ti lahko prinese do ključnih 40 od skupaj 100 možnih točk na razpisu. Med danes uspešnimi podjetji, ki so v preteklosti uspešna na razpisu SK75 v preteklih letih, so Ollo Audio, Malinca, Beeping, VIAR, Fortronik, ...

Pridi na roadshow dogodka po več informacij

Že v začetku septembra ti predstavimo vse podrobnosti razpisa, postopka predselekcije in druge koristne informacije na dveh roadshow dogodkih v Mariboru in v Ljubljani, in sicer:

  • 2. septembra ob 16. uri na Tovarni podjemov v Mariboru,
  • 3. septembra ob 16. uri v Tehnološkem parku Ljubljana v Ljubljani.