Show menu

Izvajanje projekta "SIO RRA Koroška 2020-22"

24. 1. 2020
Projekt: SIO RRA Koroška 2020-22 (Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2020-22)

Namen projekta: 
Izvajanje brezplačnih podjetniških podpornih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), s čimer bo oblikovana uravnotežena programska podpora za zagon, rast in razvoj podjetij.

Ciljne skupine:
 • potencialni podjetniki, 
 • nova in obstoječa inovativna podjetja.
Cilj projekta: 
 • zagon novonastalih podjetij (s poudarkom na podjetjih s potencialom doseganja višje dodane vrednosti),
 • večja stopnja preživetja podjetij,
 • uspešnejša rast in razvoj obstoječih podjetij.
Aktivnosti projekta: 
 • promocijsko-motivacijski dogodki,
 • informiranje in svetovanje, 
 • tematski dogodki,
 • mentoriranje,
 • svetovanje ekspertov,
 • upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin,
 • dvig kompetenc SIO in sodelovanje.
Podrobnejše informacije o aktivnostih projekta lahko najdete na podstraneh:

Financiranje: 
Aktivnosti v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Spletni portal EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/