Show menu

MPIK Dogodek, 21.10.2019: Praktične rešitve za obvladovanje pravnih tveganj pri start-upih & podjetjih

7. 10. 2019
Termin: ponedeljek, 21. 10. 2019, ob 9:00
Lokacija: MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

Start-upi oz. podjetja nasploh vstopajo v različna pravna in poslovna razmerja. Ta razmerja lahko predstavljajo priložnost, lahko pa tudi pravno ali poslovno tveganje. Samo če ta tveganja poznamo, se jim lahko tudi uspešno izognemo oz. jih pomembno omejimo. Ravno temu namenu služijo pogodbe, pravni skrbni pregledi, pravna mnenja in druga pravna dokumentacija.

Dogodek, ki ga organiziramo, bo namenjen praktičnemu pregledu pravnih tveganj, ki so jim izpostavljeni start-upi oz. podjetja, zanimiv pa bo tudi za potencialne podjetnike, ki so še v fazi razvoja lastne poslovne ideje. Pravna tveganja bomo spoznavali od ustanovitve podjetja, tekom poslovanja podjetja, pa vse do morebitnega lastniškega izstopa iz družbe (t.i. »exit«). Za vsako izpostavljeno pravno tveganje bo predstavljena tudi konkretna rešitev v obliki določenega pravnega instituta. 

Dogodek bo vodil dr. Peter Merc, po izobrazbi doktor pravnih znanosti, ki je ustanovitelj družbe Lemur Legal, pravne agencije namenjene za svetovanje startupom. Hkrati je Peter kot solastnik udeležen v več startupih (Progeny, Blocksquare, Smart SporTech).


Z udeležbo na dogodku boste spoznali:
 • na kaj paziti pri ustanavljanju podjetja (dogovor med družbeniki),
 • prednosti in slabosti inkorporacije podjetja v tujini,
 • kako pogodbeno zaščititi svojo poslovno idejo,
 • vrste financiranja startupa (dolžniško, lastniško, konvertibilno),
 • pasti pri pogajanjih z vlagatelji (poslovni angeli, pospeševalniki).

Dogodek je namenjen:
 • podjetnikom in podjetjem (neglede na velikost), 
 • potencialnim podjetnikom, ki so še v fazi razvoja lastne poslovne ideje,
 • vlagateljem v startupe.

Zaradi osebnega pristopa in kar najboljše uporabnosti pridobljenih znanj je št. mest na dogodku omejeno.
Izvajalec dr. Peter Merc, doktor pravnih znanosti:
 • direktor podjetij Lemur Legal in Fintech Factory,
 • registrirani zastopnik za znamke in modele,
 • v okviru družbe Lemur Legal svetoval že več kot 50 startupom,
 • sodeloval z ABC Acceleratorjem, Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, Tehnološkim parkom Ljubljana, SAŠA inkubatorjem in RRA Koroška,
 • soustanovitelj startupa Blocksquare (SLO),
 • družbenik v startupu Progeny (AVS).

Potek dogodka, 21. 10. 2019:

8:45 – 9:00       dobro jutro s kavo in pecivom

9:00 – 9:10       predstavitev podjetniških podpornih aktivnosti v okviru RRA Koroška ter ostalih aktualnih podjetniških spodbud

9:10 – 10:45     obvladovanje pravnih tveganj pri start-upih oz. podjetjih (1. del)

10:45 - 11:00    odmor & mreženje

11:00 - 12:30    obvladovanje pravnih tveganj pri start-upih oz. podjetjih (2. del).


Udeležba je BREZPLAČNA, OBVEZNA PA JE PRIJAVA (do 17. oktobra 2019). Za BREZPLAČNO PRIJAVO KLIKNITE TUKAJ.

Dodatne informacije: jure.knez@rra-koroska.si ali tel. 059 085 190.

Veselimo se srečanja z vami,
ekipa MPIK RRA Koroška
Lokacija dogodka: MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
Lokacija MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
Lokacija MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

Dogodek poteka v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2018-19", sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.