Show menu

SKupaj navzgor!

22. 8. 2019
Slovenski podjetniški sklad (SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu. Gre za lastniško (soinvestiranje - SI-SK) in kvazi lastniško  (konvertibilno posojilo - SK75) obliko financiranja. Za prvo je letos razpisanih skupaj 1.250.000 evrov, za slednjo 750.000 evrov. Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki.

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu pridobijo kvazi lastniško financiranje v višini 75.000 evrov, medtem ko SPS pri soinvestiranju skupaj z nedovisnim zasebnim investitorjem, najsi gre za poslovne angele, sklade zasebnega/tveganega kapitala ali korporacije, investira oziroma zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast.

Za podrobnejšo predstavitev razpisov bodo organizirani dogodki, ki bodo:

  • 29. avgusta 2019 v Mariboru, 
  • 2. septembra v Ljubljani in 
  • 4. septembra v Novi Gorici. 
Pojdite po informacije, prijavite se v predselekcijski postopek za SK75 in svojemu podjetju zagotovite dragoceno finančno ter mentorsko pomoč!