Show menu

MPIK Dogodek: Predstavitev podjetniških podpornih aktivnosti RRA Koroška

15. 11. 2018
Termin: petek, 30. 11. 2018, ob 8:30
Lokacija: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec


RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, je institucija, katere osnovne naloge so vezane na spodbujanje razvoja na območju Koroške razvojne regije. Poleg zakonsko opredeljenih splošnih razvojnih nalog RRA Koroška izvaja tudi mnoge projekte, ki se med drugim dotikajo področja mobilnosti, prostora, okolja, turizma in štipendiranja.

Zelo pomembno vlogo zavzema tudi področje podjetniških podpornih aktivnosti, ki so namenjene naslednjim ciljnim skupinam v regiji:
  • potencialnim podjetnikom,
  • mladim podjetjem, s poudarkom na tistih s potencialom rasti in razvoja, 
  • obstoječim podjetjem.

V ta sklop sodijo projekti kot so SIO RRA Koroška 2018-19, Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK), Podjetno v svet podjetništva (PVSP) oz. Podjetno nad izzive (PONI), Internacionalizacija in privabljanje tujih investicij, SPOT svetovanje Koroška in Regijska garancijska shema.

Na predstavitvi bomo študente in profesorje Višje strokovne šole Slovenj Gradec seznanili s podpornimi aktivnostmi v okviru teh projektov, njihovimi rezultati ter tudi slovenskim podjetniškim podpornim okoljem nasploh. Predvsem pa s tem, kako lahko projekte za doseganje svojih ciljev koristijo tudi sami.
Potek predstavitve, 30. 11. 2018:

8:30 – 8:40     na kratko o RRA Koroška  - kdo smo in kaj počnemo (Urška Krajnc)

8:40 – 9:00     projekta »Podjetno v svet podjetništva (PVSP)« in »Podjetno nad izzive (PONI)« (Tjaša Havnik & Boris Skudnik) 

9:00 – 9:20     projekt »SIO RRA Koroška 2018-19« in Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) (Jure Knez)

9:20 - 9:40      projekta »SPOT svetovanje Koroška« ter »Internacionalizacija in privabljanje tujih investicij« (Jana Vauh Buhvald)

9:40 - 10:15    razprava in vprašanja udeležencev


Dodatne informacije: jure.knez@rra-koroska.si ali tel. 059 085 190.

Dogodek poteka v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2018-19", sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.