Show menu

Javno naročilo za izvedbo podjetniških mentoriranj in svetovanj

10. 5. 2018
Predmet javnega naročila je izvedba podjetniških mentoriranj in svetovanj v okviru projekta SIO RRA Koroška 2018-2019. Naročilo je razdeljeno v dva sklopa:

  • sklop 1 - mentoriranje, 
  • sklop 2 - svetovanje. 
Vsak od sklopov je razdeljen na 16 (šestnajst) podsklopov, ki predstavljajo vsebinska področja mentoriranja oz. svetovanja. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tako za sklop 1 kot za sklop 2, znotraj tega pa za največ tri (3) različne podsklope (vsebinska področja).

Rok za oddajo ponudb: ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do 24. 5. 2018 do 12:00 ure

Dokumentacija javnega naročila je dostopna s klikom na to povezavo.