Show menu

Izvajanje projekta SIO RRA Koroška 2018-19

21. 3. 2018
Projekt: SIO RRA Koroška 2018-19 (Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019)

Namen projekta: 
Izvajanje brezplačnih podjetniških podpornih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), s čimer bo oblikovana uravnotežena programska podpora za zagon, rast in razvoj podjetij.

Ciljne skupine:
 • potencialni podjetniki, 
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom rasti in razvoja.
Cilj projekta: 
 • zagon novonastalih podjetij (s poudarkom na start-up podjetjih oz. podjetjih s potencialom doseganja višje dodane vrednosti),
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • uspešnejša rast in razvoj obstoječih podjetij.
Aktivnosti projekta: 
 • promocijsko-motivacijski dogodki,
 • informiranje in svetovanje, 
 • tematski dogodki,
 • mentoriranje za potencialne podjetnike in obstoječa podjetja,
 • svetovanje ekspertov za obstoječa podjetja,
 • upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine,
 • dvig kompetenc SIO in povezovanje.
Podrobnejše informacije o aktivnostih projekta lahko najdete na podstraneh:

Financiranje: 
Aktivnosti v okviru projekta SIO RRA Koroška 2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Spletni portal EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/