Show menu

Javni razpis P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

16. 1. 2018
Javni razpis P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017)

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)