Show menu

2. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo

9. 3. 2017

Glavni namen natečaja je poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da se razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami. Natečaj ponuja privlačne uporabne nagrade in brezplačno udeležbo na podjetniških delavnicah za razvoj, nadgradnjo in realizacijo poslovne ideje v praksi. Zato se prijavi in »Tvoja ideja bo jutri podjetje«!

Rok za oddajo prijav je 20. marec 2017 do 13. ure.

Dodatne informacije dobite na urska.krajnc@rra-koroska.si ali jure.knez@rra-koroska.si oz. po tel. 059 085 190.

Natečaj poteka v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) v sodelovanju z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Mestno občino Slovenj Gradec, v sklopu operacije izvajanja podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO-RRA Koroška-2016-17«.

 »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.