Show menu

Javno povabilo za vpis v Bazo podjetniških svetovalcev in mentorjev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK)

5. 12. 2016

RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK), izvaja vpise podjetniških svetovalcev in mentorjev v »Bazo podjetniških svetovalcev in mentorjev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK)«

Namen oblikovanja baze ponudnikov svetovalnih in mentorskih storitev na trgu je ponuditi kakovostnejše izvajanje podjetniških programov ter udeležencem programov zagotoviti hitro in kakovostno napotitev do strokovnih podjetniških znanj.

Vpis v Bazo podjetniških svetovalcev in mentorjev MPIK se izvaja v okviru izvajanja podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Baza podjetniških svetovalcev in mentorjev MPIK bo namenjena udeležencem programov, ki jih izvaja RRA Koroška v okviru podjetniških podpornih aktivnosti MPIK. Udeleženci bodo s pomočjo baze lažje, učinkoviteje in hitreje našli ustreznega izvajalca.

Morebitna vprašanja v zvezi s prijavo na to javno povabilo so vam na voljo pisno po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@rra-koroska.si ali po telefonu na 05 90 85 190.

Celotno besedilo Javnega povabila in Prijavni obrazci so dostopni v spodnjih prilogah.