Show menu

Javni razpis P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

30. 5. 2016

Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:

  • kritje stroškov, nastalih do 31.7.2016 v višini do 10.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 31.1.2017 v višini do 12.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 28.2.2018 v višini do 32.000 EUR

Na ta način spodbuda pokriva faze zagona podjetja, razvoja MVP (minimalno sprejemljivega produkta) in komercializacije končnega produkta.

 

2,16 mio EUR bo okrepilo okvirno 40 novih zagonskih podjetij

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1.1.2015 – 29.2.2016, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni preboj.


Razpis P2 je tudi letos tesno povezan z Iniciativo Start up Slovenija

Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start:up mentorja.


Na razpis se lahko prijavijo vsa inovativna mlada podjetja

Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti, kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija 2016.

 

Rok za predložitev vlog je 17. 6. 2016.

Več na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44