Show menu

Javni razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

17. 2. 2016

Javni razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad 

Predmet javnega razpisa: garancije podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih sklad razpisuje v sodelovanju z bankami.

Namen razpisa: produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov ter pridobitvi garancije sklada.

Višina razpoložljivih sredstev: za izdajanje garancij največ do 90.000.000 EUR; za subvencioniranje obrestne mere do 19.500.000 EUR.

Upravičenci:

  • mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
  • delitev MSP glede na starostni status: MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge; MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Višina kredita: kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški: investicijska vlaganja ter obratna sredstva.

Roki za predložitev vlog: 1. 3. / 15. 3. / 1. 4. / 15. 4. / 1. 5. / 15. 5. / 1. 6. / 15. 6. / 1. 7. / 15. 7. / 15. 8. / 1. 9. / 15. 9. / 1. 10. / 15. 10. 2016

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad