Show menu

MPIK Mladi asi z Ustvarjalnikom

22. 1. 2016

Podjetniški krožek MPIK Mladi asi poteka na ŠC v Slovenj Gradcu. Skupino sestavlja 13 dijakov, ki večinoma obiskujejo program turistični tehnik. Srečujejo se enkrat tedensko, ob četrtkih. Po besedah Ustvarjalnikovega mentorja Matica Breznika so mladi zelo zagnani in navdušeni.

In kaj počnejo MPIK Mladi asi?

Dosedanja srečanja so bila večinoma namenjena grajenju dinamike skupine (spoznavne igre, icebreakerje, ipd.), mehkim veščinam v smislu, da so mladi v sklopu različnih izzivov morali sami poskrbeti, da so prišli do župana in z njim naredili fotografijo, da so se napovedali in poskušali priti v eter Koroškega radija, … Po vsaki takšni aktivnosti sledi refleksija lekcije in pogovor z dijaki v smislu kaj so odnesli od tega srečanja/naloge.

Na zadnjem srečanju je bila naloga dijakom, da vzpostavijo realen stik s strankami na terenu in dejansko poskušajo prodati nekaj. Dijaki so bili razdeljeni v dve skupini. Vsaka skupina je dobila svojo škatlo piškotov. Časa so imeli eno uro. Taktika prodajanja in iskanja kupcev je bila prepuščena njim. Zaradi motivacije smo naredili tudi tekmovalnost med skupinama. Po eni uri sta skupini prišli nazaj z bistveno različnimi rezultati in zaslužkom. Medtem ko je ena skupina komaj nabrala 2,5 €,  je druga skupina zaslužila 38,5 € in bila bistveno bolj uspešna. Sledi je pogovor in razmislek kakšne taktike so delovale, katere stranke so nagovarjali, kakšni načini komuniciranja in zgodbe so bili bolj uspešni od drugih, itd…

Izobraževalni program MPIK Mladi asi z Ustvarjalnikom, ki vsebuje učenje ustvarjalnih in poslovnih veščin ter nudi mentorstvo in podporo pri razvoju poslovne ideje udeležencev organizirata Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) in Podjetniški center Slovenj Gradec.