Show menu

MPIK Strokovnjak: Čas je naš zaveznik – upravljajmo ga!

11. 9. 2015
V četrtek, 10 septembra 2015, je v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška »MPIK Strokovnjak« potekala podjetniška delavnica na temo učinkovitega upravljanja s časom »Čas je naš zaveznik – upravljajmo ga!« Delavnico je vodila vrhunska predavateljica, dr. Karmen Rodman.

Učinkovito upravljanje s časom je osnovna zahteva vsakega delovnega mesta, pa tudi uspešnega spoprijemanja z življenjem in upravljanjem družine. Pri tem so osnovni pogoji, da učinkovito upravljamo s časom, vedeti moramo kam gremo, zakaj se tja podajamo in kako sprejemamo odločitve. Vsebina delavnice se je tako osredotočala na pojasnitev teh principov razmišljanja in delovanja ob predstavitvi praktičnih primerov, tehnik in orodij.
Dogodek je potekal v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.