Show menu

3. MPIK Zajtrk v Radljah ob Dravi

17. 6. 2015
V torek zjutraj, 16. maja 2015, je v MPIK2 Radlje ob Dravi, potekal že tretji t.i. »MPIK Zajtrk«. 

Osrednja tema tokratnega druženja je bila predstavitev Regijske garancijske sheme v Koroški regiji in razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za manjše začetne naložbe. Razpis sta predstavili ga. Meta Naveršnik in ga. Jana Vauh iz RRA Koroška.
Dogodek je potekal v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.