Show menu

MPIK Mladi asi

20. 5. 2015
MPIK Mladi asi – podjetniške delavnice na OŠ in SŠ za spodbujanje podjetniške miselnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi.

Od meseca februarja pa do meseca maja 2015 so potekale podjetniške delavnice na 4 koroških osnovnih šolah (OŠ Neznanih talcev Dravograd, Drugi OŠ Slovenj Gradec Podružnici Pameče - Troblje, OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem) in 2 srednjih šolah (SŠ Ravne in SŠ Slovenj Gradec in Muta). 

Podjetniške delavnice je na lokaciji Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi izvajal Podjetniški center Slovenj Gradec z mentoricama go. Katarino Žagar in go. Veroniko Zupanc, na lokaciji Raven na Koroškem in Dravograda pa podjetje A.L.P. Peca z mentorico go. Viktorijo Barbič.

Mladi so v okviru podjetniških delavnic spoznavali osnovne podjetniške pojme, proces od razvoja do realizacije podjetniške zamisli ter poslovnega načrtovanja, izbrali so si podjetniško idejo ter zanjo pripravili načrt uresničitve. Obiskali so jih uspešni podjetniki, pa tudi sami so odšli na obisk k podjetnikom ter tako tudi v živo spoznali podjetniške izzive.

Aktivnost MPIK Mladi asi je potekala v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.