Show menu

1. MPIK Natečaj

20. 5. 2015
V začetku marca 2015 je bil objavljen 1. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo, ki ga je organizirala RRA Koroška d.o.o., v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Namen natečaja je bil poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da se razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami. Končni cilj pa dvig podjetniške kulture, nastajanje novih, kvalitetnih delovnih mest v podjetništvu, obenem pa razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med prebivalci Koroške.

Z željo, da izraža čim več od naštetega, je bil izbran tudi slogan natečaja: »Tvoja ideja bo jutri podjetje«!

Predstavitev natečaja je bila v torek, 17. marca ob 18. uri v MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19. Na predstavitvi smo gostili tudi uspešnega podjetnika Borisa Lutmana, ki je s produktom brezžični polnilnik SWICH na Kickstarterju že po enem tednu presegel zastavljeni cilj – pridobiti 25.000 dolarjev. V sproščenem pogovoru s podjetnikom smo izvedeli več o njegovi podjetniški poti ter o njihovi Kickstarter pravljici.

Na natečaj smo do izteka roka za oddajo prijavne dokumentacije (3. aprila, do 12. ure) prejeli 11. prijav. Med prijavitelji so bili tako posamezniki kot ekipe. Poslovne ideje pa so se nanašale tako na proizvode kot na storitve.

Organizator natečaja je imenoval člane strokovne komisije, ki so strokovno ocenili vloge, v skladu s kriteriji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji. Člani strokovne komisije so bili:

  • predstavnik start up podjetja
  • predstavnik uspešnega in že uveljavljenega podjetja
  • predstavnik podpornega okolja za podjetništvo.
Podelitev nagrad je bila v sredo, 20. maja ob 12.uri, v MPIK Slovenj Gradec.

Vsem prijaviteljem in članom ekip se zahvaljujemo za poslane poslovne ideje in čestitamo za dosežene rezultate!

Natečaj je potekal v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.