Show menu

MPIK Mladi asi - obisk podjetnice in strokovna ekskurzija

21. 4. 2015
V okviru podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška »MPIK Mladi asi« je udeležence podjetniške delavnice, dijake Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, program mizar, obiskala podjetnica, specialistka za promocijo, ga. Lucija Fink. Dijakom je spregovorila o pomenu promocije in načinih uporabe različnih komunikacijskih orodij (celostna grafična podoba, TV in radijsko oglaševanje, spletna in Facebook stran, neposredna prodaja, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, ipd.).
V torek, 14. aprila 2015, so dijaki odšli tudi na strokovno ekskurzijo. Ogledali so si muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjih, kjer so spoznali razvoj gozdov skozi geološke dobe, zanimivosti gozdov in dreves v Sloveniji ter po svetu. 

Osrednji del muzeja prikazuje pot posekanega lesa, od same sečnje do predelave v končni izdelek. Seznanili so se z delom olcarjev, furmanov, žagarjev, mizarjev, tesarjev in splavarjev. Pot jih je vodila do podjetja MELU, mizarstvo, d.o.o. v Lučah ob Savinji, kjer jih je sprejel lastnik in direktor g. Alojzij Selišnik. Skupaj s sinom, ki zastopa že četrto generacijo mizarjev v družini, sta jim razkazala podjetje, kjer dela 25 zaposlenih, specializiranih za izdelavo notranjih masivnih vrat iz smreke, bukve, hrasta, jesena, javorja in breze, podbojev ter v zadnjem času tudi stenskih oblog. Večino (skoraj 90%) proizvodnje izvozijo na evropska tržišča. Spoznali so procesa proizvodnje notranjih vrat in podbojev, navdušila pa jih je sodobna strojna opremljenost podjetj, še posebej robot, povezan s CNC strojem. 

Aktivnost »MPIK Mladi asi« poteka v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)«.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.