Show menu

Izvedli smo 2. MPIK Zajtrk

24. 4. 2015
V četrtek zjutraj, 23. aprila 2015, je v MPIK Slovenj Gradec, potekalo druženje inkubirancev, t.i. »MPIK Zajtrk«.

Tokratni MPIK Zajtrk smo posvetili bontonu, komunikaciji in javnemu nastopanju. To zanimivo tematiko je z veliko koristnimi napotki predstavila naša inkubiranka ga. Barbara Polutnik Brusnik.
Dogodek je potekal v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.