Show menu

1. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo!

4. 3. 2015
Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Mestno občino Slovenj Gradec, v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK), organizira 1. MPIK Natečaj za najboljšo poslovno idejo!

Namen natečaja je poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da se razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami. Končni cilj natečaja je dvig podjetniške kulture, nastajanje novih, kvalitetnih delovnih mest v podjetništvu, obenem pa razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med prebivalci Koroške.

Z željo, da izraža čim več od naštetega, je bil izbran tudi slogan natečaja: »Tvoja ideja bo jutri podjetje«!

Prispele vloge oz. poslovne ideje bo ocenila strokovna komisija po kriterijih, določenih v razpisni dokumentaciji. Največ 15 najbolje ocenjenih prijaviteljev na podlagi pisne vloge bo povabljenih še na ustno predstavitev ideje (pitch) in razgovor pred komisijo. Na podlagi točk, prejetih pri ocenjevanju pisne vloge, ter ustne predstavitve in razgovora s komisijo bodo izbrane tri zmagovalne ideje, katerih prijavitelji bodo nagrajeni s privlačnimi uporabnimi nagradami (uporabo MPIK Coworking prostora, izdelavo spletne strani, oblikovanjem celostne grafične podobe, računovodskimi storitvami, programsko opremo in mentorstvom, vstopnico za dogodek PODIM, servisiranjem in vzdrževanjem računalniške opreme, registracijo domene in gostovanjem spletne strani). Poleg tega najboljših 10 prijaviteljev prejme še brezplačno udeležbo na delavnicah za razvoj, nadgradnjo in realizacijo poslovne ideje v praksi. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo predvidoma v drugi polovici aprila 2015 na posebni prireditvi.

Predstavitev natečaja bo v torek, 17. marca ob 18. uri v MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19.

Rok za oddajo prijav je 3. april 2015 do 13. ure.

Prijavna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.rra-koroska.si/mpik

Dodatne informacije: info@rra-koroska.si ali po telefonu na: 059 085 190.

Organizator in izvajalec natečaja je RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Mestno občino Slovenj Gradec. Pri izvedbi kot donatorji nagrad sodelujejo še podjetja Pristar d.o.o., Revolver d.o.o., Kivi Com d.o.o., Kopa d.d. in Si-Team Creations, Boštjan Gorenšek s.p.

Natečaj poteka v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)«.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.