Show menu

MPIK Mladi asi - obisk pri podjetniku!

17. 3. 2015
V okviru podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 'MPIK Mladi asi', na štirih osnovnih in dveh srednjih šolah na Koroškem že potekajo podjetniški krožki, ki so usmerjeni v spodbujanje podjetniške miselnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi.

Mladi iz OŠ Neznanih talcev Dravograd, ki se vsak teden srečujejo pri podjetniškem krožku, so se odločili, da pripravijo poslovni načrt za postavitev mladinskega tabora (5 Party Time Tabor), ki bo med drugim svojim mladim obiskovalcem nudil tudi nekaj elementov adrenalinskega parka. Da bi dobili odgovore na številna vprašana, ki jih poraja takšna poslovna ideja, so obiskali mladega podjetnika Primoža Tertineka, ki na Kopah že vodi svoje podjetje Primoževa šola doživetij - Nitro Kope. Primož je mladim obiskovalcem povedal o svojih začetkih na podjetniški poti, kako posluje danes in seveda tudi o smelih načrtih, ki jih ima za razvoj svoje dejavnosti v prihodnosti. Oboroženi z novimi informacijami in spoznanji, so si mladi privoščili še preizkus adrenalinske postaje tudi v živo.
Aktivnost »MPIK Mladi asi« poteka v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)«.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.