Show menu

Za nami je 1. MPIK Zajtrk!

27. 2. 2015
V četrtek zjutraj, 26. februarja 2015, je v MPIK Slovenj Gradec, potekalo druženje inkubirancev, t.i. »MPIK Zajtrk«.

Gre za mrežni dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen vsem inkubirancem Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK), s ciljem medsebojnega spoznavanja inkubirancev, izmenjave izkušenj in vzpostavljanja sodelovanja.

V okviru vsakega MPIK Zajtrka bodo organizirane tudi zanimive predstavitve uspešnih podjetij, finančnih instrumentov, ki so na voljo podjetjem, ipd. Druženje smo pričeli z jutranjo kavo in rogljičkom ter uvodno predstavitvijo MPIK-a, njegovih novih instrumentov, ki  bodo v prihodnje na voljo v okviru podpornih storitev. Osrednja gostja 1. MPIK Zajtrka je bila predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada, ga. Simona Grobelnik, ki je  predstavila finančne instrumente za mlada podjetja, ki jih SPS ponuja v letu 2015. Dogodek smo zaključili z predstavitvami inkubirancev, ki so že vzpodbudile prepletanje poslovnih povezav in iskanje skupnih priložnosti. Ker tem nikakor ni zmanjkalo, se že veselimo prihodnjega druženja, ki ga načrtujemo čez dva meseca.
Dogodek je potekal v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, v sklopu skupnega projekta občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mestne občine Slovenj Gradec in RRA Koroška »Mrežni podjetniški inkubator Koroška (III. faza s podpornimi aktivnostmi)«.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Projekt delno financira EU s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.